Phân công trực chuyên môn và thực hiện khám bệnh ngoại trú tại khoa khám bệnh tháng 2/2019 tại TTYT Tiên Yên