Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên diễu hành, cổ động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác Dân số – KHHGĐ đối sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2018 với chủ đề: “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi”, ngày 26/12/2018, Phòng Dân số- TTYT Tiên Yên tổ chức diễu hành cổ động Tháng hành động Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2018.

Tham gia cổ động diễu hành có trên 40 Đoàn viên công đoàn Trung tâm Y  tế huyện Tiên Yên và cán bộ dân số tại các xã, thị trấn trong địa bàn huyện.

Đoàn diễu hành, cổ động qua các tuyến đường trong thị trấn và các xã có số dân đông, truyền thông các nội dung về sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên như: kỹ năng sống lành mạnh; tình dục an toàn; phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và tác hại của phá thai không an toàn; các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chủ động tham gia tư vấn lợi ích khám sức khỏe trước hôn nhân; tảo hôn, hôn nhân cận huyết; tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật sang lọc trước sinh và sơ sinh…đó là những bước quan trọng để chuẩn bị tâm, sinh lý xây dựng một gia đình hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người trong xã hội. Điều này cần được toàn xã hội, mọi người dân nhận thức và góp phần thực hiện.

Hưởng ứng tháng Hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12 mỗi đoàn viên thanh niên hãy chủ động tìm hiểu và tự mình chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân hãy là tuyên truyền viên tích cực vì tương lai con em chúng ta và vì tương lai giống nòi quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh trong buổi diễu hành

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên