Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức lớp ập huấn phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2018

Nhằm nâng cao kiến thức và phát triển nguồn nhân lực làm công tác dự phòng quản lý bệnh nhân tăng huyết áp tại tuyến cơ sở. Ngày 20/12/2018. Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Tham dự  lớp tập huấn  gồm  các cán bộ chuyên trách chương trình tại các trạm y tế, cán bộ phụ trách chương trình tại khoa  KSDB- YTCC, ATVSTP- Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Tại buổi tập huấn các học viên đã được Bác sỹ Trần Thái – Phó trưởng khoa Kiểm soát các bệnh Không lây nhiễm và Dinh dưỡng – Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thông tin mới về nhóm bệnh không lây nhiễm: tăng Huyết áp, Đái tháo đường và phòng chống rối loạn thiếu hụt I ốt, Dinh dưỡng. Mô hình quản lý bệnh nhân và cách triển khai hoạt động khám sàng lọc của các dự án. Hướng dẫn quản lý trẻ suy dinh dưỡng cấp tính và Kế hoạch Bổ sung Vitaimin A liều cao. Các biểu mẫu thống kê số liệu quản lý của các dự án và lồng ghép triển khai hoạt động của các dự án tại địa phương. Lớp tập huấn còn giúp các học viên cập nhật kiến thức về cách dự phòng, phát hiện, chẩn đoán và hướng dẫn tư vấn dinh dưỡng, hoạt động thể lực cho bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng.

Bác sỹ Trần Thái – Phó trưởng khoa Kiểm soát các bệnh Không lây nhiễm và Dinh dưỡng giảng dạy

Sau lớp tập huấn các học viên sẽ sử dụng những kiến thức đã được học áp dụng vào thực tế tại đơn vị mình để quản lý và điều trị bệnh không lây nhiễm đạt hiệu quả cao./.

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên