Trang chủ

Tập huấn phòng chống dịch bệnh năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 1625/KH-TTKSBT ngày 04/8/2023 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh về việc tập huấn phòng chống dịch bệnh năm 2023. Ngày 29/8/2023 vừa qua, Trung tâm Y tế Tiên Yên phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh…