BÁC SĨ TRUNG TÂM Y TẾ TIÊN YÊN XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC ƯU TÚ” ĐẠT PHIẾU TÍN NHIỆM CAO CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH

Theo Thông báo số 117/TB-HĐXT ngày 14/7/2022 của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14 năm 2023, Bác sĩ Chuyên khoa I Đinh Văn Khiêm – Trung tâm Y tế Tiên Yên được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” đã đạt số phiếu tín nhiệm cao của Hội đồng cấp tỉnh.

Sau khi thẩm định, phân tích, đánh giá thành tích, đóng góp của các cá nhân, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14, năm 2023 đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, 1 cá nhân trong danh sách có số phiếu đủ theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; 49 cá nhân có số phiếu đủ theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Theo đó, Trung tâm Y tế Tiên Yên có Bác sĩ CKI Đinh Văn Khiêm- Phó Giám đốc trong danh sách đề xuất “Thầy thuốc ưu tú” đạt số phiếu tín nhiệm cao 15/15 phiếu tín nhiệm của Hội đồng cấp tỉnh theo quy định:

Bác sĩ CKI Đinh Văn Khiêm là cá nhân tiêu biểu của Trung tâm Y tế Tiên Yên, có đầy đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu theo quy định, nhận được sự tín nhiệm của các cấp, các ngành, sự tin tưởng của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và tạo dựng niềm tin nơi người bệnh.

Bác sĩ CKI Đinh Văn Khiêm được suy tôn là bác sĩ có năng lực, trình độ tay nghề chuyên môn vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp tin yêu, kính trọng; tích cực tham gia nhiều đề tài, nghiên cứu khoa học cho đơn vị và ngành y tế, mang lại hiệu quả cao phục vụ người bệnh. Nhiều năm liền, bác sĩ được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua về những cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của Trung tâm Y tế và của ngành y tế tỉnh nhà trong những năm qua.

Trên cơ sở kết quả phiếu bầu, Hội đồng cấp tỉnh thông báo, niêm yết kết quả xét tặng sau đó sẽ hoàn thiện hồ sơ các bước tiếp theo trình Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước ./.

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên