Báo giá các trang thiết bị y tế thuộc dự toán kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2023 ( đợt 2) của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

CV 1029 bao gia cac TTB y te phuc vu du toan kinh phi tang cuong CSVC dot 2