Báo giá dịch vụ tư vấn gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự toán kinh phí.

8. TB – Moi tu van TTB.signed (1)