Báo giá mua sắm bàn giao ban Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2022