Các khoa chuyên môn

I – KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

1. Nhân sự quản lý khoa:

Phó khoa, Phụ trách Khoa:  Trịnh Văn Thủy

Trình độ CM:  Bác sỹ CK I – Ngoại

Điều dưỡng Trưởng :  Vi Thị Loan
Trình độ CM:  Cử nhân Điều dưỡng

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa ngoại có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
-Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại.
– Tổ chức phẫu thuật theo lịch và phẫu thuật cấp cứu theo đúng quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.
– Tổ chức hội chẩn trong khoa và liên khoa để đảm bảo an toàn phẫu thuật.
-Thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện, theo dõi chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.

II – KHOA NỘI TỔNG HỢP

1. Nhân sự quản lý khoa:


 1. Phụ trách Khoa: Lại Thị Thu Trang
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa

  Điều dưỡng Trưởng:  Vũ Thị Ánh Nguyệt
  Trình độ: CĐ Điều dưỡng

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Nội tổng hợp có chức năng cung cấp các kỹ thuật y tế đã được Sở Y tế phê duyệt điều trị cho bệnh nhân nội trú tại khoa và các dịch vụ y tế khác theo quy định của Pháp luật.

 • Thực hiện tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh do các khoa Khám bệnh, Cấp cứu lưu chuyển đến để chữa bệnh nội trú về chuyên khoa Nội tổng hợp. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thủ thuật cấp cứu, điều trị, chăm sóc toàn diện trong phạm vi được phê duyệt. Thực hiện hội chẩn chuyển khoa, chuyển tuyến đúng các quy định của Quy chế bệnh viện và các quy định hiện hành
 • Thực hiện đào tạo liên tục cho nhân viên trong khoa và nhân viên các Trạm Y tế khi được giao nhiệm vụ để nâng cao năng lực chuyên môn. Thực hiện giảng dạy cho sinh viên các trường y gửi về và hướng dẫn thực hành cho người xin thực hành theo phân cấp của Sở Y tế bao gồm: Bác sĩ đa khoa, điều dưỡng đại học, cao đẳng, trung học. Nhận xét, xác nhận quá trình thực cho người được hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh.
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa ở cấp Tỉnh và cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu các đề tài về chuyên ngành Nội khoa. Tham gia với các trạm y tế triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.
 • Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong công tác phòng bệnh, phòng dịch, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.
 •  Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về thu viện phí và các dịch vụ khác đối với người bệnh điều trị tại khoa. Tăng cường tiết kiệm, tránh lãng phí tạo thêm nguồn kinh phí cho Trung tâm từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, dịch vụ tự nguyện, theo yêu cầu của người bệnh. Báo cáo mọi mặt hoạt động theo quy định của Trung tâm.
 • Thực hiện quản lý người làm việc tại khoa về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của khoa và toàn Trung tâm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

III – KHOA PHỤ SẢN – CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

 

 1. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 2. Phụ trách Khoa: Hoàng Thị Huyên
  Trình độ CM: Bác sỹ CK I – Sản
  Phó trưởng Khoa: Lê Thu Hoài
  Trình độ: Bác sỹ đa khoa
  Hộ sinh Trưởng:  Trịnh Ngọc Liên
  Trình độ: CĐ Nữ hộ sinh
 3. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa ngoại có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
  -Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại.
  – Tổ chức phẫu thuật theo lịch và phẫu thuật cấp cứu theo đúng quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.
  – Tổ chức hội chẩn trong khoa và liên khoa để đảm bảo an toàn phẫu thuật.
  -Thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện, theo dõi chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.

 

 • IV – KHOA NHI
 • 1.Nhân sự quản lý khoa:

 • Phó khoa, phụ trách Khoa:  Bế Thị Khang
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa

  Điều dưỡng Trưởng: Lý Thị Hoa
  Trình độ: CĐ Điều dưỡng
 • 2. Chức năng, nhiệm vụ:

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa nhi có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
 •  – Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nhi và quy chế công tác khoa nội.
 • -Chỉ đạo và thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh lây nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm.
        -Kết hợp với khoa dinh dưỡng tổ chức ăn uống cho bệnh nhi theo chế độ ăn uống bệnh lý.
       – Đảm bảo vệ sinh trong khoa, buồng bệnh luôn luôn sạch sẽ.

 

 

 1. V – KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC
  1. 1.Nhân sự quản lý khoa:
  2. Trưởng Khoa: Phạm Văn Hùng
   Trình độ CM: Thạc sỹ, Bác sỹ 
  3. Phó trưởng Khoa: Nguyễn Thị Việt
   Trình độ: Bác sỹ đa khoa
   Điều dưỡng Trưởng:  Phạm Tiến Dũng
   Trình độ: CĐ Điều dưỡng

   2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

 

 

  • VI – KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC
  • 1.Nhân sự quản lý khoa:

  • Phó khoa, phụ trách Khoa: Nguyễn Vũ Long
   Trình độ CM: Bác sỹ CKI
   Điều dưỡng Trưởng:  Lê Thị Hợi
   Trình độ: CĐ Điều dưỡng
   2. Chức năng, nhiệm vụ:
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa ngoại, trưởng khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
 • Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch phẫu thuật theo kế hoạch đã được duyệt.
 • Sắp xếp người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật các chuyên khoa.
 • Bố trí bàn phẫu thuật thường trực cấp cứu đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sàng.
 • Phân công bác sĩ gây mê, phụ gây mê, y tá (điều dưỡng) tiếp dụng cụ và y tá (điều dưỡng) phụ kíp phẫu thuật.
 • Kiểm tra:
 • Thuốc cấp cứu trong các buồng phẫu thuật.
 • Dụng cụ phẫu thuật.
 • Vải phẫu thuật, bông gạc.
 • Các vật liệu dùng trong phẫu thuật.
 • Các thiết bị y tế trong buồng phẫu thuật phải bảo đảm hoạt động tốt.
 • Máy gây mê, thuốc mê, ô xy …
 • Máy thở, bóng thở, máy theo dõi tim mạch, máy hút …
 • Kiểm tra công tác vô khuẩn theo quy định.
 • Có trách nhiệm tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ tiếp nhận đến khi bàn giao người bệnh cho khoa lâm sàng.
 • Định kỳ cùng với các khoa đánh giá kết quả các trường hợp phẫu thuật để rút kinh nghiệm.
 • Tổ chức tổng vệ sinh các buồng phẫu thuật và kiểm tra công tác bảo hộ lao động phòng chống cháy nổ theo quy định.
 • Thực hiện quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa ngoại.
 • Có quyền chỉ định người gây mê, châm tê…
 1. VII – KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Phạm Thị Hằng
  Trình độ CM: Bác sỹ CKI
  Điều dưỡng Trưởng:  Trần Hồng Tuất 
  Trình độ: Cử nhân Điều dưỡng
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 5. VIII – KHOA TRUYỀN NHIỄM
 6. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 7. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Lại Văn Hồng
  Trình độ CM: Bác sỹ CKI
 8. Điều dưỡng Trưởng:  Hoàng Thị Lương  
  Trình độ: CĐ Điều dưỡng

  2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Truyền nhiễm có chức năng cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh thuộc chuyên khoa Truyền Nhiễm, Lao, Dị ứng, Da liễu, Thần kinh, Tâm thần, HIV/AIDS các dịch vụ y tế khác theo quy định của Pháp luật.

 • Thực hiện tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh được chẩn đoán là Bệnh Truyền Nhiễm, Lao, Dị ứng, Da liễu, Thần kinh, Tâm thần do các khoa Khám bệnh, Cấp cứu lưu chuyển đến để điều trị nội trú. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thủ thuật cấp cứu, điều trị, chăm sóc toàn diện các bệnh nhân trong khoa trong phạm vi được phê duyệt. Thực hiện hội chẩn chuyển khoa, chuyển tuyến đúng các quy định của Quy chế bệnh viện và các quy định Pháp luật hiện hành.
 • Thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm HIV theo Thông tư số 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ Y tế quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế.
 •  Thực hiện đào tạo liên tục cho nhân viên trong khoa và nhân viên các Trạm Y tế khi được giao nhiệm vụ để nâng cao năng lực chuyên môn. Thực hiện giảng dạy cho sinh viên các trường y gửi về và hướng dẫn thực hành cho người xin thực hành theo phân cấp của Sở Y tế bao gồm: Bác sĩ đa khoa, điều dưỡng cao đẳng, trung học. Nhận xét, xác nhận quá trình thực cho người được hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh.
 •  Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa ở cấp Tỉnh và cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu các đề tài về chuyên ngành Truyền nhiễm. Tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh theo sự phân công của Ban giám đốc. Tổ chức cách ly, khám và điều trị cho người mắc bệnh truyền nhiễm.
 • Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong việc chẩn đoán và điều trị; công tác phòng bệnh, phòng dịch, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.
 •  Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về thu viện phí và các dịch vụ khác đối với người bệnh điều trị tại khoa. Tăng cường tiết kiệm, tránh lãng phí tạo thêm nguồn kinh phí cho Trung tâm từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, dịch vụ tự nguyện, theo yêu cầu của người bệnh. Báo cáo số liệu, lưu trữ tài liệu hồ sơ hoạt động theo quy định của Trung tâm.
 • Thực hiện quản lý người làm việc tại khoa về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của khoa và toàn Trung tâm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
 1. IX – KHOA  Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Phạm Hữu Mạnh
  Trình độ CM: Bác sỹ y học cổ truyền
  Điều dưỡng Trưởng:  Nguyễn Thị Hường 
  Trình độ: Y sỹ YHCT
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 1. X – KHOA KHÁM BỆNH
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Trịnh Thị Tâm
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa
  Phó trưởng Khoa: Bùi Quang Huy
  Trình độ: Bác sỹ đa khoa
  Điều dưỡng Trưởng: Diệp Thị Liền
  Trình độ: Cao đẳng Điều dưỡng
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 1. XI – KHOA  CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:

 1. Phó Khoa, phụ trách khoa: Đặng Thành Lê  
  Trình độ: Bác sỹ CKI

  Điều dưỡng Trưởng: Đinh Quang Hưng 
  Trình độ: CĐ Điều dưỡng
 2. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

 1. XII – KHOA  XÉT NGHIỆM
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Trương Thị Dung
  Trình độ CM: Bác sỹ CKI
  Điều dưỡng Trưởng: Tô Thị Hoa 
  Trình độ: Cử nhân Xét nghiệm
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 1. XIII – KHOA DƯỢC
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Nguyễn Đức Hậu
  Trình độ CM: Dược sỹ CKI
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

 

 1. XIV – KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3.  
 4. Phụ trách Khoa:  Bế Thị Nhung
  Trình độ CM: Kỹ sư Môi trường
  Điều dưỡng Trưởng:  Nông Thị Vui
  Trình độ: CĐ Điều dưỡng
 5. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

Là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
a) Xây dựng mục tiêu, kế hoạch và nội dung hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm kinh phí cần thiết trình Giám đốc phê duyệt.
b) Xây dựng vị trí việc làm, mô tả công việc của nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
c) Thực hiện thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu các hoạt động giám sát, bao gồm:
– Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện;
– Giám sát tuân thủ các quy trình kỹ thuật liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn;
– Giám sát môi trường trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
d) Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải.
e) Đề xuất, mua sắm, định mức, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định.
f) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kiểm soát nhiễm khuẩn.
g) Tuyên truyền về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.
h) Thực hiện nghiên cứu khoa học.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

 1. XV – KHOA KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH, Y TẾ CÔNG CỘNG, AN TOÀN THỰC PHẨM
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, Phụ trách Khoa:  Đinh Tiến Hùng
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa
  Phó trưởng Khoa:   Lý Văn Chinh
  Trình độ: Bác sỹ đa khoa
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Kiểm soát dịch bệnh, Y tế công cộng và Vệ sinh an toàn thực phẩm có có chức năng tham mưu cho Giám đốc Y tế trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về Dự phòng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn huyện Tiên Yên.

 • Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo cấp huyện ban hành các, văn bản chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn và hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của CDC tỉnh, của Sở Y tế phù hợp với tình hình thực tế địa phương gồm:
 • Các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.
 • Các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.
 •  Các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.
 • Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế ban hành các văn bản triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác của mục 1 điều này trên địa bàn.
 • Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dự phòng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động về để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của các Trạm y tế các xã, thị trấn, y tế thôn bản; phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dự phòng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm.
 • Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ Trạm Y tế xã và Y tế thôn bản.
 • Triển khai thực hiện các dự án về công tác Dự phòng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn, khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định trên địa bàn huyện; hỗ trợ vận hành kho dữ liệu điện tử về Quản lý sức khỏe toàn dân, Tiêm chủng mở rộng, bệnh truyền nhiễm… tại các Trạm y tế, các biểu mẫu, sổ, phiếu của Y tế thôn bản theo quy định.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dự phòng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm.
 • Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm được giao cho khoa theo quy định của pháp luật; nhận xét, đánh giá cán bộ các Trạm y tế và Y tế thôn bản trong thực hiện chương trình công tác.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm, CDC tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện giao.
 1. XVI – PHÒNG DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
 2. 1.Nhân sự:
 3. Trưởng Phòng:  Hoàng Văn Hạnh
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa

  Chuyên viên: Hoàng Thanh Hồng

  Trình độ CM: Kỹ thuật viên

  Chuyên viên: Nguyễn Thị Thảo

  Trình độ CM: Cử nhân

 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ: