Cảnh giác đối tượng mạo danh cán bộ chi cục ATVSTP bán tài liệu nhằm mục đích trục lợi

Chi cục an toàn vệ sinh thưc phẩm đưa tin cho người dân cảnh giác hiện nay có một số đối tượng mạo danh cán bộ chi cục ATVSTP bán tài liệu nhằn mục đích trục lợi.