Chào giá dịch vụ định giá các trang thiết bị y tế đã hỏng hết khấu hao để thanh lý của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2024

Thư đề nghị chào giá 2024.signed (1)