Chào giá vật tư y tế, sinh phẩm cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2024 -2025

1. TM916 bao gia VT SP 2024-2025 – Final.signed