Danh mục: DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 TẠI TIÊN YÊN

Diễn biến dịch bệnh COVID -19 huyện Tiên Yên ngày 08/12/2021

Tính từ thời điểm 06h00 ngày 07/12/2021 đến 06h00 ngày 08/12/2021, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên không phát hiện trường trường hợp mắc Covid-19 mới. ​1. Công tác xét nghiệm sàng lọc Covid-19: – Xét nghiệm PCR: 06 mẫu cộng đồng tất cả các mẫu đều có kết…

Xem thêm

Diễn biến dịch bệnh COVID -19 huyện Tiên Yên ngày 05/12/2021

Tính từ thời điểm 06h00 ngày 04/12/2021 đến 06h00 ngày 05/12/2021, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phát hiện 02 trường trường hợp mắc Covid-19 mới, thêm 06 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ​1. Công tác xét nghiệm sàng lọc Covid-19: – Xét nghiệm PCR: 115 mẫu…

Xem thêm

Diễn biến dịch bệnh COVID -19 huyện Tiên Yên ngày 03/12/2021

Tính từ thời điểm 06h00 ngày 02/12/2021 đến 06h00 ngày 03/12/2021, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên không phát hiện trường trường hợp mắc Covid-19 mới. ​1. Công tác xét nghiệm sàng lọc Covid-19: – Xét nghiệm PCR: 189 mẫu (154 mẫu F1; 35 mẫu cộng đồng) tất cả…

Xem thêm

Diễn biến dịch bệnh COVID -19 huyện Tiên Yên ngày 02/12/2021

Tính từ thời điểm 06h00 ngày 01/12/2021 đến 06h00 ngày 02/12/2021, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên không phát hiện trường trường hợp mắc Covid-19 mới, thêm 03 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. ​1. Công tác xét nghiệm sàng lọc Covid-19: – Xét nghiệm PCR: 48 mẫu…

Xem thêm