Danh mục: Chức năng, nhiệm vụ các khoa chuyên môn

Khoa Y tế công cộng và An toàn thực phẩm

I. Nhân sự Cử nhân: Lê Tuấn Hùng Trưởng khoa II. Chức năng, nhiệm vụ Khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm có chức năng tham mưu Ban Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên…

Xem thêm

KHOA KHÁM BỆNH

KHOA KHÁM BỆNH 1.Nhân sự quản lý khoa: Trưởng Khoa:  Trịnh Thị Tâm Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa Phó trưởng Khoa: Bùi Quang Huy Trình độ: Bác sỹ đa khoa Điều dưỡng Trưởng: Diệp Thị Liền Trình độ: Cao đẳng Điều dưỡng 2. Chức năng, nhiệm vụ:  

Xem thêm

KHOA  Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

IX – KHOA  Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 1.Nhân sự quản lý khoa: Phụ trách Khoa:  Phạm Hữu Mạnh Trình độ CM: Bác sỹ y học cổ truyền Điều dưỡng Trưởng:  Nguyễn Thị Hường  Trình độ: Y sỹ YHCT 2. Chức năng, nhiệm vụ:    

Xem thêm

KHOA TRUYỀN NHIỄM

VIII – KHOA TRUYỀN NHIỄM 1.Nhân sự quản lý khoa: Phụ trách Khoa:  Lại Văn Hồng Trình độ CM: Bác sỹ CKI Điều dưỡng Trưởng:  Hoàng Thị Lương   Trình độ: CĐ Điều dưỡng 2. Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Truyền nhiễm có chức năng cung cấp các dịch vụ khám chữa…

Xem thêm

KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA

VII – KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA 1.Nhân sự quản lý khoa: Trưởng Khoa:  Phạm Thị Hằng Trình độ CM: Bác sỹ CKI Điều dưỡng Trưởng:  Trần Hồng Tuất  Trình độ: Cử nhân Điều dưỡng 2. Chức năng, nhiệm vụ:

Xem thêm