Danh mục: Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân lực năm 2021

 Căn cứ Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân lực năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên thông tin về đơn vị và các chế độ các chế độ thu hút, tuyển dụng dành cho bác sĩ chính quy về đơn vị công tác như sau: Vị trí…

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng nhân lực năm 2020

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân lực năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên thông tin về các chế độ các chế độ thu hút, tuyển dụng dành cho bác sỹ chính quy về đơn vị công tác như sau: 1. Chế độ thu hút…

Xem thêm