Danh mục: Tin hoạt động- Sự kiện

Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức đào tạo, huấn luyện kiến thức, kỹ năng quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn huyện

Thực hiện Công văn số 5026/SYT-NVY ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc đào tạo và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà/ nơi cư trú. Hôm nay ngày 09/11/2021 Trung…

Xem thêm