Danh mục: Hoạt động đoàn thanh niên

Trung tâm Y tế Tiên Yên hưởng ứng “Ngày hội xuân hồng”

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh “về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2021-2025”. Công văn số 2228/UBND-VX4, ngày 4/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về vận động hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng…

Xem thêm