Danh mục: Tin tức hoạt động dự phòng

Bài tuyên truyền phòng chống bệnh Dại

Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước ghi nhận 55 trường hợp tử vong do bệnh Dại tại 29 tỉnh tăng với cùng kì 2019 (53 trường hợp). Trong đó tại Quảng Ninh, ghi nhận 01 ca tử vong do bệnh Dại tại Hải Hà (tương đương cùng kì…

Xem thêm