Danh mục: THƯ VIỆN Y KHOA

QĐ 4440 ngày 27-10 ban hành DM ICD-9 CM thí điểm DRG

Quyết định số 4440/QĐ-BYT ngày 27/10/2020 về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM” áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Quyết định số 4440/QĐ-BYT ngày 27/10/2020 Danh mục ban hành theo Quyết định số 4440/QĐ-BYT:

Xem thêm

Bộ Tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 6858/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0. Bộ tiêu chí bao gồm 83 tiêu chí chính thức. Các tiêu chí tương tự phiên bản 1.0 nhưng được…

Xem thêm