Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên lần thứ II- nhiệm kỳ 2020-2022

Từ ngày 06-11/01/2020 tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Đại hội các chi bộ có đồng chí Nguyễn Bá Việt – Bí thư Đảng bộ/Giám đốc Trung tâm cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên và đảng viên các chi bộ trực thuộc, các quần chúng ưu tú đã được học lớp nhận thức về Đảng.


Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên gồm 61 đảng viên và có 6 chi bộ trực thuộc theo khối các khoa, phòng chuyên môn. Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng trình tự, hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và thông qua chương trình, nội quy, quy chế đại hội, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.


Phát biểu tại Đại hội các chi bộ trực thuộc đồng chí Nguyễn Bá Việt – Bí thư Đảng bộ/Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đánh giá cao công tác tổ chức, sự chuẩn bị chu đáo chương trình đại hội, dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội và các tham luận phát biểu tại Đại hội. Đồng chí mong muốn tại đại hội các đảng viên chi bộ trực thuộc nêu cao tinh thần dân chủ, lựa chọn những đảng viên tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào Ban chi ủy nhiệm kỳ mới.


Với tinh thần dân chủ Đại hội các chi bộ trực thuộc đã xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Ban Chi y, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.
Một số hình ảnh Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

Ban chi ủy Chi bộ khối các khoa Cận lâm sàng- khoa PTGMHS khóa II, nhiệm kỳ 2020-2022Ban chi ủy Chi bộ khối các khoa khám bệnh, truyền nhiễm, liên chuyên khoa khóaII, nhiệm kỳ 2020-2022

Ban chi ủy Chi bộ khối các khoa Ngoại -Sản khóa II, nhiệm kỳ 2020-2022

Ban chi ủy Chi bộ khối các khoa Nội, Nhi, Hồi sức tích cực, YHCT khóa II, nhiệm kỳ 2020-2022

Ban chi ủy Chi bộ khối phòng chức năng khóa II, nhiệm kỳ 2020-2022

Ban chi ủy Chi bộ khối Dự phòng và Dân số khóa II, nhiệm kỳ 2020-2022