Danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Tiên Yên, nhiệm kỳ 2021-2026

Bấm xem video clip tại đây: Danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Tiên Yên, nhiệm kỳ 2021-2026