Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

Ngày 25/11/2019, Đoàn công tác của Sở Y tế do đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã kiểm tra đánh giá các hoạt động công tác năm 2019 tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế/Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Quảng Ninh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2019 của Trung tâm Y tế Tiên Yên. Năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt Chủ đề công tác năm của Tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, Chủ đề công tác năm của Ngành Y tế Quảng Ninh về “Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp” và triển khai thực hiện tốt Năm nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Y tế Quảng Ninh tại đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được đơn vị chú trọng; tích cực thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh; chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao đồng thời thực hiện nhiều giải pháp nâng cao y đức, quy tắc ứng xử, cải cách hành chính để nâng cao sự hài lòng của người bệnh và khách hàng, tạo sự tin tưởng của nhân dân.
Trong năm 2019, các chỉ tiêu về công tác khám chữa bệnh đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Số lượt bệnh nhân đến khám là 53.823 lượt= 116,5% so với kế hoạch và tăng 8,4% so với cùng kỳ 2018; điều trị nội trú tại các khoa là 14.737 lượt = 121,8% so với kế hoạch và tăng 12.4% so với cùng kỳ năm 2018; số lần phẫu thuật là 1436/1000 lượt = 143,6% so với kế hoạch; tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2018, số bệnh nhân đa tuyến đến là 12.108 lượt, tăng 65,9% so với cùng kỳ năm 2018, Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến trên là 2,72% giảm 0,03% so với cùng kỳ 2018.
Công tác y tế dự phòng được quan tâm triển khai thực hiện tốt các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, dân số và đạt tiến độ kế hoạch được giao; Công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả do đó trong năm 2019 không xảy ra dịch bệnh lớn, ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra trên địa bàn toàn huyện.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn đề nghị đơn vị cần phát huy hơn nữa những mặt đã đạt được và khắc phục những chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện còn thấp. Chủ động xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể sát với thực tế tại đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2020. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, các chương trình mục tiêu về y tế và dân số; chú trọng công tác hỗ trợ chuyên môn cho y tế xã và triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý sức khỏe toàn dân tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Bá Việt – Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Bá Việt – Giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Yên ghi nhận những ý kiến chỉ đạo, góp ý của đoàn kiểm tra và hứa sẽ phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động chuyên môn để nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân đáp ứng sự hài lòng và tin tưởng của người dân đối với đơn vị

                    Toàn cảnh tại buổi làm việc