Đoàn kiểm tra Sở Y tế làm việc tại Trung tâm Y tế Tiên Yên

Ngày 9/3/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Sở Y tế và 1 số cán bộ đại diện Bệnh viện Thụy Điển- Uông Bí và Bệnh viện Bãi Chãy đã tiến hành kiểm tra hoạt động y tế năm 2022 tại Trung tâm Y tế Tiên Yên

Đoàn kiểm tra Sở Y tế đã thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên; Công tác quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022; Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch covid-19; Chú trọng công tác an toàn người bệnh, phòng ngừa sự cố y khoa trong khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018.

Thẩm định kết quả tự chấm điểm, đánh giá chất lượng của Trung tâm năm 2022 theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) và các tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện.

 

Toàn cảnh buổi làm viêc giữa Trung tâm Y tế và Sở Y tế

Năm 2022, bằng sự lỗ lực, đoàn kết cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên. Trung tâm Y tế Tiên Yên luôn duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, dự phòng và dân số. Sau 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, số lượng bệnh nhân giảm cho đến tháng 4/2022 khi các hoạt động trở lại bình thường, số bệnh nhân đến khám chữa bệnh lại tăng lên đáng kể.

Trung tâm thường xuyên nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống khám chữa bệnh. Thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh và nâng cao sự hài lòng của người bệnh ở các tuyến. Phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe.

Sau quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đoàn kiểm tra đã có những ý kiến nhận xét đánh giá theo từng tiêu chí cụ thể, đồng thời thực hiện tổng hợp và công bố kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện như sau:

Theo kết quả kiểm tra tổng các tiêu trí áp dụng đánh giá đơn vị đạt 82/ 83 tiêu chí, tổng số điểm của các tiêu trí áp dụng đạt 277 điểm, điểm trung bình đạt 3,38 điểm.

Kết quả đánh giá tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 điểm trung bình đạt 149/163 điểm (Đạt 91,4%).

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên Y tế: Tỷ lệ hài lòng chung của nhân viên y tế đạt: 93,93%; Khảo sát ý kiến người bệnh nội trú tỷ lệ hài lòng 100%, người bệnh ngoại trú 99,72%, Tỷ lệ hài lòng chung của bà mẹ sinh con tại bệnh viện: 100%.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân của Trung tâm. Năng lực chuyên môn được củng cố và ngày một nâng cao, vị thế của trung tâm được lan tỏa sâu rộng với các đơn vị lân cận. Thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời yêu cầu đơn vị cần khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế mà các thành viên Đoàn đã chỉ ra. Kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục, cải thiện và nâng cao năng lực chuyên môn như: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao kỹ thuật, liên doanh liên kết với các đơn vị tuyến trên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Củng cố số liệu chuyên môn: quản lý số liệu và chuyển đổi số…. Chủ động xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể sát với thực tế tại đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc

 Đồng chí Bùi Văn Thế–Giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Yên ghi nhận những ý kiến chỉ đạo, góp ý của đoàn kiểm tra. Đồng chí giải trình những khó khăn, tồn tại Đoàn đã chỉ ra và hứa sẽ phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động chuyên môn, công tác phòng chống dịch để nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân đáp ứng sự hài lòng và tin tưởng của người dân đối với đơn vị. Đồng thời thay mặt Trung tâm Y tế, đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Sở Y tế, các bệnh viện tuyến Tỉnh…đã chỉ đạo sát xao, hỗ trợ, giúp đỡ để Trung tâm có được như ngày hôm nay.

Đồng chí: Bùi Văn Thế- Giám đốc TTYT Tiên Yên phát biểu tại buổi làm việc