Đơn vị cung cấp thiết bị điện, nước cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tháng 4+5 năm 2023

Cv 642 thong bao don vi cung cap TB dien nuoc cho TT thang 4,5_0001