Đơn vị cung cấp vật tư, Thiết bị sửa chữa phòng làm việc cho Trung tâm y tế huyện Tiên Yên

CV 408 thong bao don vi cung cap VT, TB sưa chua phong lam viec cho TT_0001