Đơn vị thi công sửa chữa các khoa phòng phục vụ công tác khám chữa bệnh cho trung tâm y té huyện Tiên Yên tháng 05 năm 2023

CV 643 thong bao don vi thi cong sua chua cac khoa phong_0001