Thông báo Giá dịch vụ khám chữa bệnh ngoài Bảo hiểm y tế Thông tư 14/2019/TT-BYT

Giá dịch vụ khám chữa bệnh ngoài Bảo hiểm y tế Bấm xem chi tiết tại đây: Thông tư 14 – quy định giá dịch vụ Khám chữa bệnh