* Các khoa Khối Cận Lâm sàng

1- Khoa chẩn đoán hình ảnh

2. Khoa Dược

3. Khoa Xét nghiệm

4. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn