* Các khoa Khối Lâm sàng

  1. Khoa Nội tổng hợp
  2. Khoa Ngoại tổng hợp
  3. Khoa Phụ sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản
  4. Khoa Nhi
  5. Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc
  6. Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức
  7. Khoa Liên chuyên khoa
  8. Khoa Truyền nhiễm
  9. Khoa Y học Cổ truyền- Phục hồi chức năng
  10. Khoa Khám bệnh