Hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về PC dịch Covid-19

✅ Hệ thống văn bản của Bộ Y tế về PCD Covid-19 —  Bấm vào đây xem chi tiết

✅ Hệ thống văn bản về PCD Covid-19– CDC Quảng Ninh cập nhật  — Bấm vào đây xem chi tiết

✅  Hệ thống văn bản về PCD Covid-19 của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên –>>xem chi tiết dưới đây: 

STT Tên văn bản Số văn bản Ngày tháng ban hành Tải xuống Link dự phòng
1 Quyết định thành lập Tiểu ban giám sát PCD Covid-19 66/QD-TTYT 31/01/2020 Tải xuống Tải xuống
2 Quyết định kiện toàn tiểu ban điều trị Covid-19 448/QD-TTYT 30/7/2020 Tải xuống Tải xuống
3 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCD Covid-19 450/QD-TTYT 03/08/2020 Tải xuống Tải xuống
4 Quyết định kiện toàn vận hành đội đáp ứng nhanh 452/QD-TTYT 03/08/2020 Tải xuống Tải xuống
5 Kịch bản đáp ứng với trường hợp Dương tính với Covid-19 996/KH-TTYT 03/08/2020 Tải xuống Tải xuống
6 Kế hoạch đáp ứng với cấp độ dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 997/KH-TTYT 03/08/2020 Tải xuống Tải xuống
7 Chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị Covid-19 999/TTYT-KHTH 03/08/2020 Tải xuống Tải xuống
8 Phương án đảm bảo Hậu cần phòng chống dịch Covid-19 Tiểu ban Hậu cần 04/05/2021 Tải xuống Tải xuống
9 Phương án cách ly y tế tại TTYT Tiên Yên trong PCD Covid-19 359/PA-TTYT 07/05/2021 Tải xuống Tải xuống
10 Quyết định kiện toàn Tiểu ban hậu cần PCD Covid-19 279/QD-TTYT 08/05/2021 Tải xuống Tải xuống
11 Tăng cường các biện pháp PCD Covid-19 trong tình hình hiện nay 373/TTYT-KHTH 11/5/2021 Tải xuống Tải xuống
12 Quyết định Kiện toàn đội đáp ứng nhanh với bệnh, dịch truyền nhiễm và sự kiện YTCC 381/QD-TTYT 08/06/2021 Tải xuống Tải xuống
13