Hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác khám chữa bệnh

Tên văn bản

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Tải xuống

Link dự phòng

1. Nghị quyết của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19

16/NQ-CP

08/02/2021 Tải xuống

Link dự phòng

2. Thông tư của Bộ Y tế quy định quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và các biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

09/2021/TT-BYT

30/6/2021 Tải xuống

Link dự phòng

3. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

63/2021/NĐ-CP

30/6/2021 Tải xuống

Link dự phòng

4. Thông tư của Bộ Y tế quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

10/2021/TT-BYT

30/6/2021 Tải xuống

Link dự phòng

5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam

1316/QĐ-TTg

22/7/2021 Tải xuống

Link dự phòng

6. Quyết định ủa Bộ Y tế về việc ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021”.

2792/QĐ-BYT

05/6/2021 Tải xuống

Link dự phòng

7. Thông tư thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

05/2021/TT-BYT

05/5/2021 Tải xuống

Link dự phòng

8. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

38/2021/NĐ-CP

29/3/2021 Tải xuống

Link dự phòng

9. Quyết định ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

25/2021//QĐ-UBND

06/4/2021 Tải xuống

Link dự phòng

10. Quyết định ban hành tài liệu “Hướng dẫn sàng lọc và điều trị dự phòng tiền sản giật”.

1911/QĐ-BYT

19/4/2021 Tải xuống

Link dự phòng

11. Quyết định  Ban hành tài liệu bổ sung Hướng dẫn hoạt động dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý ung thư vú

1639/QĐ-BYT

19/3/2021 Tải xuống

Link dự phòng

12. Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2021-2025

Quyết định

23/3/2021 Tải xuống

Link dự phòng

13. Quyết định an hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính”

1762/QĐ-BYT

17/4/2020 Tải xuống

Link dự phòng

14. Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19

1886/QĐ-BYT

27/4/2020 Tải xuống

Link dự phòng

15. Quyết định Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày

3127/QĐ-BYT

17/7/2020 Tải xuống

Link dự phòng

16. Quyết định Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường

3087/QĐ-BYT

16/7/2020 Tải xuống

Link dự phòng

17. Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng Bộ chỉ số đo lường chất lượng Bệnh viện

7051/QĐ-BYT

29/11/2016 Tải xuống

Link dự phòng

18. Quyết định Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM” áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

4440/QĐ-BYT

27/10/2020 Tải xuống

Link dự phòng

19. Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam

6858/QĐ-BYT

18/11/2016 Tải xuống

Link dự phòng

20. Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

31/12/2015 Tải xuống

Link dự phòng