Các khoa chuyên môn

I – KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

1. Nhân sự quản lý khoa:

Phó khoa, Phụ trách Khoa:  Trịnh Văn Thủy

Trình độ CM:  Bác sỹ CK I – Ngoại

Điều dưỡng Trưởng :  Diệp Thị Liền
Trình độ CM:  CĐ Điều dưỡng

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa ngoại có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
-Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại.
– Tổ chức phẫu thuật theo lịch và phẫu thuật cấp cứu theo đúng quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.
– Tổ chức hội chẩn trong khoa và liên khoa để đảm bảo an toàn phẫu thuật.
-Thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện, theo dõi chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.

II – KHOA NỘI TỔNG HỢP

1. Nhân sự quản lý khoa:


 1. Phụ trách Khoa: Lại Thị Thu Trang
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa

  Điều dưỡng Trưởng:  Vũ Thị Ánh Nguyệt
  Trình độ: CĐ Điều dưỡng
 2. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa ngoại có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
  -Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại.
  – Tổ chức phẫu thuật theo lịch và phẫu thuật cấp cứu theo đúng quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.
  – Tổ chức hội chẩn trong khoa và liên khoa để đảm bảo an toàn phẫu thuật.
  -Thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện, theo dõi chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.

  III – KHOA PHỤ SẢN – CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

 3. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 4. Phụ trách Khoa: Hoàng Thị Huyên
  Trình độ CM: Bác sỹ CK I – Sản
  Phó trưởng Khoa: Lê Thu Hoài
  Trình độ: Bác sỹ đa khoa
  Hộ sinh Trưởng:  Trịnh Ngọc Liên
  Trình độ: CĐ Nữ hộ sinh
 5. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa ngoại có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
  -Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại.
  – Tổ chức phẫu thuật theo lịch và phẫu thuật cấp cứu theo đúng quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.
  – Tổ chức hội chẩn trong khoa và liên khoa để đảm bảo an toàn phẫu thuật.
  -Thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện, theo dõi chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.

 

 • IV – KHOA NHI
 • 1.Nhân sự quản lý khoa:

 • Phó khoa, phụ trách Khoa:  Bế Thị Khang
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa

  Điều dưỡng Trưởng: Lý Thị Hoa
  Trình độ: CĐ Điều dưỡng
 • 2. Chức năng, nhiệm vụ:

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa nhi có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
 •  – Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nhi và quy chế công tác khoa nội.
 • -Chỉ đạo và thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh lây nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm.
        -Kết hợp với khoa dinh dưỡng tổ chức ăn uống cho bệnh nhi theo chế độ ăn uống bệnh lý.
       – Đảm bảo vệ sinh trong khoa, buồng bệnh luôn luôn sạch sẽ.

 

 

 1. V – KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC
  1. 1.Nhân sự quản lý khoa:
  2. Trưởng Khoa: Phạm Văn Hùng
   Trình độ CM: Thạc sỹ, Bác sỹ 
  3. Phó trưởng Khoa: Nguyễn Thị Việt
   Trình độ: Bác sỹ đa khoa
   Điều dưỡng Trưởng:  Phạm Tiến Dũng
   Trình độ: CĐ Điều dưỡng

   2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

 

 

  • VI – KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC
  • 1.Nhân sự quản lý khoa:

  • Phó khoa, phụ trách Khoa: Nguyễn Vũ Long
   Trình độ CM: Bác sỹ CKI
   Điều dưỡng Trưởng:  Lê Thị Hợi
   Trình độ: CĐ Điều dưỡng
   2. Chức năng, nhiệm vụ:
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa ngoại, trưởng khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
 • Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch phẫu thuật theo kế hoạch đã được duyệt.
 • Sắp xếp người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật các chuyên khoa.
 • Bố trí bàn phẫu thuật thường trực cấp cứu đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sàng.
 • Phân công bác sĩ gây mê, phụ gây mê, y tá (điều dưỡng) tiếp dụng cụ và y tá (điều dưỡng) phụ kíp phẫu thuật.
 • Kiểm tra:
 • Thuốc cấp cứu trong các buồng phẫu thuật.
 • Dụng cụ phẫu thuật.
 • Vải phẫu thuật, bông gạc.
 • Các vật liệu dùng trong phẫu thuật.
 • Các thiết bị y tế trong buồng phẫu thuật phải bảo đảm hoạt động tốt.
 • Máy gây mê, thuốc mê, ô xy …
 • Máy thở, bóng thở, máy theo dõi tim mạch, máy hút …
 • Kiểm tra công tác vô khuẩn theo quy định.
 • Có trách nhiệm tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ tiếp nhận đến khi bàn giao người bệnh cho khoa lâm sàng.
 • Định kỳ cùng với các khoa đánh giá kết quả các trường hợp phẫu thuật để rút kinh nghiệm.
 • Tổ chức tổng vệ sinh các buồng phẫu thuật và kiểm tra công tác bảo hộ lao động phòng chống cháy nổ theo quy định.
 • Thực hiện quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa ngoại.
 • Có quyền chỉ định người gây mê, châm tê…
 1. VII – KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Phạm Thị Hằng
  Trình độ CM: Bác sỹ CKI
  Điều dưỡng Trưởng:  Trần Hồng Tuất 
  Trình độ: Cử nhân Điều dưỡng
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 5. VIII – KHOA TRUYỀN NHIỄM
 6. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 7. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Lại Văn Hồng
  Trình độ CM: Bác sỹ CKI
 8. Điều dưỡng Trưởng:  Hoàng Thị Lương  
  Trình độ: CĐ Điều dưỡng
 9. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

 

 1. IX – KHOA  Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Phạm Hữu Mạnh
  Trình độ CM: Bác sỹ y học cổ truyền
  Điều dưỡng Trưởng:  Nguyễn Thị Hường 
  Trình độ: Y sỹ YHCT
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 1. X – KHOA KHÁM BỆNH
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Trịnh Thị Tâm
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa
  Phó trưởng Khoa: Bùi Quang Huy
  Trình độ: Bác sỹ đa khoa
  Điều dưỡng Trưởng: Vi Thị Loan  
  Trình độ: Cử nhân Điều dưỡng
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 1. XI – KHOA  CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Trưởng Khoa:  Trịnh  Công Ninh
  Trình độ CM: Bác sỹ CKI
  Phó trưởng Khoa: Đặng Thành Lê  
  Trình độ: Bác sỹ CKI
  Điều dưỡng Trưởng: Đinh Quang Hưng 
  Trình độ: CĐ Điều dưỡng
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

 1. XII – KHOA  XÉT NGHIỆM
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Trương Thị Dung
  Trình độ CM: Bác sỹ CKI
  Điều dưỡng Trưởng: Tô Thị Hoa 
  Trình độ: Cử nhân Xét nghiệm
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 1. XIII – KHOA DƯỢC
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Nguyễn Đức Hậu
  Trình độ CM: Dược sỹ CKI
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

 

 1. XIV – KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3.  
 4. Phụ trách Khoa:  Bế Thị Nhung
  Trình độ CM: Kỹ sư Môi trường
  Điều dưỡng Trưởng:  Nông Thị Vui
  Trình độ: CĐ Điều dưỡng
 5. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 1. XV – KHOA KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH, Y TẾ CÔNG CỘNG, AN TOÀN THỰC PHẨM
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, Phụ trách Khoa:  Đinh Tiến Hùng
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa
  Phó trưởng Khoa:   Lý Văn Chinh
  Trình độ: Bác sỹ đa khoa
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

 1. XVI – PHÒNG TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE
 2. 1.Nhân sự:

 3. Phó phòng, phụ trách phòng:  Lê Tuấn Hùng
  Trình độ CM: Cử nhân YTCC
  Chuyên viên: Cao Thị Nhung

   Trình độ CM: CĐĐD

   Chuyên viên: Phạm Sơn Hải

  Trình độ CM: Kỹ sư CNTT

  2. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng TT-GDSK có chức năng tham mưu cho Giám đốc Y tế trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác TT-GDSK tại Trung tâm và Trạm Y tế trên địa bàn huyện.

Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác truyền thông để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn và hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Sở Y tế và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị gồm:

– Căn cứ định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, kế hoạch TT-GDSK của Bộ Y tế và của CDC tỉnh, huyện để xây dựng kế hoạch TT-GDSK và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

– Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới TT-GDSK tại Trung tâm và trạm y tế trên địa bàn huyện.

– Tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, cộng tác viên và các đối tượng làm công tác TT-GDSK trong Trung tâm và trạm y tế trên địa bàn huyện.

– Tham gia và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về TT-GDSK tại Trung tâm và trên địa bàn huyện.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về TT-GDSK của đơn vị theo đúng qui định của pháp luật. Đặc biệt khai thác tốt Website của Trung tâm và phối hợp với CDC tỉnh; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện  tích cực đưa tin bài phản ánh hoạt động của Trung tâm đến người dân trong huyện và tỉnh.

– Thực hiện công tác liên doanh, liên kết, xã hội hóa công tác TT-GDSK  và hợp tác quốc tế về TT-GDSK (nếu có) theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

– Tổ chức việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế và CDC tỉnh. Triển khai các hoạt động truyền thông về các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia khi  được Sở Y tế, CDC tỉnh và Trung tâm giao.

– Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

– Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm được giao cho khoa theo quy định của pháp luật; nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý.

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm, CDC tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện giao.

 

 1. XVII – PHÒNG DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
 2. 1.Nhân sự:
 3. Trưởng Phòng:  Hoàng Văn Hạnh
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa

  Chuyên viên: Hoàng Thanh Hồng

  Trình độ CM: Kỹ thuật viên

  Chuyên viên: Nguyễn Thị Thảo

  Trình độ CM: Cử nhân

 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ: