Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 tại Trung tâm Y tế Tiên Yên

Chiều ngày 03/7/2019, Đảng bộ Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Việt – Bí thư Đảng bộ/Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ và các đồng chí đảng viên trong toàn đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Trung tâm Y tế, Đồng chí Nguyễn Bá Việt- Bí thư  Đảng bộ báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ  2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực chuyên môn về dự phòng, dân số và khám chữa bệnh công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo đặc biệt, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ Trung tâm Y tế Tiên Yên đã nêu cao vai trò lãnh đạo, xây dựng được bầu không khí dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, năng động trong đơn vị. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được phát huy, củng cố, công tác phát triển Đảng luôn được chú trọng, đạt chỉ tiêu hàng năm đề ra. Các tổ chức đoàn thể, chuyên môn trong đơn vị hoạt động phối hợp có hiệu quả trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động do Ban chấp hành Đảng bộ ban hành tạo lên kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng tại đơn vị.

Đảng bộ đã nghiêm túc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhờ đó đã góp phần nâng cao y đức và hiệu quả hoạt động của đơn vị. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian qua đã có nhiều biến chuyển tích cực. Chất lượng điều trị cũng đã được nâng lên một bước, thực hiện theo đúng chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đó là “chất lượng, công bằng và hiệu quả” nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới được áp dụng vào điều trị. Hàng năm cấp cứu và điều trị hàng nghìn bệnh nhân an toàn chính xác, nhiều bệnh nhân nặng được cứu sống, tinh thần phục vụ bệnh nhân của người thầy thuốc có trách nhiệm ngày càng cao. Hoạt động phòng chống dịch bệnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ngày càng hiệu quả. Không có dịch bệnh và vụ ngộ độc lớn xảy ra trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị: Để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, ngay khi sát nhập 02 chi bộ là chi bộ Bệnh viện ĐKKV Tiên Yên và cho bộ Trung tâm Y tế Tiên Yên vào tháng 6/2016. Ban chi ủy các chi bộ đã thống nhất trình Huyện Uỷ Tiên Yên ra quyết định thành lập Đảng bộ gồm 03 chi bộ trực thuộc với 48 đảng viên. Với mục tiêu phát triển Đảng bộ cơ sở cả về số lượng và chất lượng, Ban chấp hành Đảng ủy đã thống nhất chủ trương tách 03 cho bộ trực thuộc thành 06 chi bộ trực thuộc. Đến tháng 7 năm 2018 sáp nhập thêm Trung tâm Dân số huyện Tiên Yên. Đảng bộ đã chỉ đạo chính quyền nhanh chống ổn định chức năng, nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân, đảm bảo lĩnh vực nào cũng có người phụ trách. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cả về 03 lĩnh cực: Dự phòng, Dân số và Khám chữa bệnh. 100% các chỉ tiêu chuyên môn được giao đều đạt và vượt kế hoạch giao, được các cấp chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp được 20 đảng viên mới, tiếp nhận 03 đảng viên (Trung tâm Dân số sát nhập) và chuyển sinh hoạt đảng cho 11 đồng chí do chuyển công tác và nghỉ hưu. Nâng tổng số đảng viên từ 48 đảng viên khi hợp nhất (2016) lên 60 đảng viên. Hiện nay đang giúp đỡ hỗ trợ 16 quần chúng ưu tú đã học nhận thức về Đảng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục để trình Đảng bộ huyện xét kết nạp vào Đảng.

Hàng năm, trên 95% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có ít nhất 5 đồng chí đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 10,4%; 6/6 các chi bộ trực thuộc đạt TSVM, Đảng bộ đạt TSVM trong 3 năm 2015-2018.

Đồng chí Nguyễn Bá Việt- Bí thư  Đảng bộ báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ  2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhìn chung các đồng chí đảng viên đều thực hiện hoàn thành tốt nhiện vụ của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đơn vị; Chi bộ mới thành lập, bí thư chi bộ trực thuộc chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảng, các đảng viên còn kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn nên có lúc chưa kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác, kiểm tra, giám sát trong Đảng còn chưa đạt hiệu quả cao…

Đảng bộ TTYT Tiên Yên đã đề ra phương hương, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục tập trung, đổi mới phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, đảm bảo vững chắc an ninh, chính trị nội bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường quản lý triển khai kỹ thuật mới, đảm bảo trở thành Trung tâm Y tế đa chức năng có uy tín trong ngành; thực hiện tốt các chương trình, dự án về công tác y tế dự phòng, dân số, đối với hệ điều trị phấn đấu đạt hạng II tuyến huyện, với quy mô 300 giường bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong huyện và các huyện trong khu vực vào năm 2020.