Hội thảo xét nghiệm khí máu, những nguyên tắc trong sử dụng xét nghiệm labo lâm sàng tại Trung tâm Y tế Tiên Yên

Chiều ngày 29, 30/8/2019, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phối hợp với thạc sỹ, CKII Phạm Quang Kính tổ chức Hội thảo xét nghiệm khí máu, những nguyên tắc trong sử dụng xét nghiệm labo tại hội trường Trung tâm Y tế Tiên Yên. Tham gia hội thảo có Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Bá Việt- Giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Yên cùng Ban Giám đốc, các bác sỹ khối điều trị toàn Trung tâm, KTV xét nghiệm và các bác sỹ Trung tâm Y tế khu vực Miền Đông Quảng Ninh.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại buổi hội thảo có trên 50 bác sỹ công tác tại Trung tâm Y tế Tiên Yên và các Trung tâm Y tế khu vực Miền Đông đã được nghe thạc sỹ, CKII Phạm Quang Kính trình bày một số quy tắc sử dụng xét nghiệm labo lâm sàng như:

Các tiêu chuẩn chỉ định xét nghiệm, các đại lượng đặc trưng của xét nghiệm. Khoảng tham chiếu (RI- Reference Interval). Sử dụng đa xét nghiệm (Multitest Profiles). Sử dụng tỉ số xét nghiệm, thời điểm và giai đoạn bệnh lý. Những nguyên nhân gây sai số xét nghiệm. Xét nghiệm lập lại thường gây gia tăng sai số…

Cân bằng Acid Base: Phần thứ nhất: Tổng quan về cân bằng Acid- Base; sinh lý học về cân bằng Acid- Base, phương trình và các thông số đánh giá cân bằng Acid- Base. Phần thứ hai: Trao đổi Khí- Hô hấp; Tổng quan những nét đặc trưng của trao đổi khí – hô hấp. Những nguyên nhân và thông số liên quan đến O2 máu. Bệnh lý hô hấp và các thông số khí máu liên quan.

Thạc sỹ, CKII Phạm Quang Kính trình bày một số quy tắc sử dụng xét nghiệm labo lâm sàng

Qua buổi hội thảo đã giúp các thầy thuốc lâm sàng nâng cao chất lượng sử dụng kết quả xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Đồng thời phối hợp với biểu hiện lâm sàng nhằm đánh giá tình trạng bệnh cấp hay mạn về rối loạn cân bằng Acid Base, hướng tới tìm nguyên nhân do hô hấp hay chuyển hóa. Trên cơ sở đó, thực hiện cơ chế bù trừ và các biện pháp điều trị kịp thời cho người bệnh, nhằm nâng cao chất lượng điều trị phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên