Video – Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà

Trong video “Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19” tại nhà, chuyên gia y tế sẽ hướng dẫn bạn từ các bước trước khi lấy mẫu đến quy trình lấy mẫu và cách xử trí với các trường hợp âm tính, dương tính và test không hiện kết quả.

Trong đó, quy trình lấy mẫu gồm 5 bước:

Bước 1: Chuẩn bị lấy mẫu

Bước 2: Thu thập mẫu ngoáy dịch tỵ hầu

Bước 3: Tách chiết mẫu

Bước 4: Đọc kết quả

Bước 5: Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng

Nguồn Bộ Y tế