Khoa Khám bệnh

 1. KHOA KHÁM BỆNH
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Trịnh Thị Tâm
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa
  Phó trưởng Khoa: Bùi Quang Huy
  Trình độ: Bác sỹ đa khoa
  Điều dưỡng Trưởng: Diệp Thị Liền  
  Trình độ: Cao đẳng Điều dưỡng
 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ: