Khoa Phụ sản – CSSKSS

KHOA PHỤ SẢN – CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

 

 1. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 2. Phụ trách Khoa: Hoàng Thị Huyên
  Trình độ CM: Bác sỹ CK I – Sản
  Phó trưởng Khoa: Lê Thu Hoài
  Trình độ: Bác sỹ đa khoa
  Hộ sinh Trưởng:  Trịnh Ngọc Liên
  Trình độ: CĐ Nữ hộ sinh
 3. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa ngoại có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
  -Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại.
  – Tổ chức phẫu thuật theo lịch và phẫu thuật cấp cứu theo đúng quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.
  – Tổ chức hội chẩn trong khoa và liên khoa để đảm bảo an toàn phẫu thuật.
  -Thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện, theo dõi chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.