KHOA TRUYỀN NHIỄM

VIII – KHOA TRUYỀN NHIỄM

1.Nhân sự quản lý khoa:

Phụ trách Khoa:  Lại Văn Hồng
Trình độ CM: Bác sỹ CKI
Điều dưỡng Trưởng:  Hoàng Thị Lương  
Trình độ: CĐ Điều dưỡng

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Truyền nhiễm có chức năng cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh thuộc chuyên khoa Truyền Nhiễm, Lao, Dị ứng, Da liễu, Thần kinh, Tâm thần, HIV/AIDS các dịch vụ y tế khác theo quy định của Pháp luật.

  • Thực hiện tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh được chẩn đoán là Bệnh Truyền Nhiễm, Lao, Dị ứng, Da liễu, Thần kinh, Tâm thần do các khoa Khám bệnh, Cấp cứu lưu chuyển đến để điều trị nội trú. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thủ thuật cấp cứu, điều trị, chăm sóc toàn diện các bệnh nhân trong khoa trong phạm vi được phê duyệt. Thực hiện hội chẩn chuyển khoa, chuyển tuyến đúng các quy định của Quy chế bệnh viện và các quy định Pháp luật hiện hành.
  • Thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm HIV theo Thông tư số 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ Y tế quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế.
  •  Thực hiện đào tạo liên tục cho nhân viên trong khoa và nhân viên các Trạm Y tế khi được giao nhiệm vụ để nâng cao năng lực chuyên môn. Thực hiện giảng dạy cho sinh viên các trường y gửi về và hướng dẫn thực hành cho người xin thực hành theo phân cấp của Sở Y tế bao gồm: Bác sĩ đa khoa, điều dưỡng cao đẳng, trung học. Nhận xét, xác nhận quá trình thực cho người được hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh.
  •  Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa ở cấp Tỉnh và cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu các đề tài về chuyên ngành Truyền nhiễm. Tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh theo sự phân công của Ban giám đốc. Tổ chức cách ly, khám và điều trị cho người mắc bệnh truyền nhiễm.
  • Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong việc chẩn đoán và điều trị; công tác phòng bệnh, phòng dịch, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.
  •  Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về thu viện phí và các dịch vụ khác đối với người bệnh điều trị tại khoa. Tăng cường tiết kiệm, tránh lãng phí tạo thêm nguồn kinh phí cho Trung tâm từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, dịch vụ tự nguyện, theo yêu cầu của người bệnh. Báo cáo số liệu, lưu trữ tài liệu hồ sơ hoạt động theo quy định của Trung tâm.
  • Thực hiện quản lý người làm việc tại khoa về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của khoa và toàn Trung tâm.
  • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.