Khối thi đua các Trung tâm Y tế tuyến huyện: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 11/12/2018, tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, Khối Thi đua các Trung tâm Y tế tuyến huyện tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh và đồng chí Phạm Hồng Thắng- Phó ban thi đua tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Khối thi đua.

Toàn cảnh Hội nghị

Khối thi đua các Trung tâm Y tế huyện gồm 14 đơn vị trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh thực hiện chức năng, nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, công tác y tế dự phòng và công tác Dân số- KHHGĐ trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018  được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ giúp đỡ các các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh. Khối thi đua các Trung tâm Y tế tuyến huyện đã có nhiều giải pháp tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của các Trung tâm trong toàn khối xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những công tác trọng tâm nên đã khắc phục khó khăn, không ngừng học hỏi, trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hoạt động của các Trung tâm Y tế tuyến huyện thuộc khối thi đua trong năm đã có những bước khởi sắc thu được kết quả tích cực: 14/14 đơn vị đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác y tế dự phòng được chú trọng thực hiện, trong năm qua không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Công tác khám chữa bệnh đã tiếp nhận chuyển giao được nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật khó từ tuyến tỉnh. Ngoài ra, các đơn vị còn triển khai có hiệu quả Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 26/11/2003 do Quốc hội ban hành; thực hiện tốt kế hoạch của Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh,…

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn- Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2018, các đơn vị trong Khối thi đua đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều là đơn vị xuất sắc đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 3 đơn vị gồm: Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên, Trung tâm Y tế Thành phố Uông Bí và Trung tâm Y tế huyện Hải Hà đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đồng thời, bình bầu Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên là đơn vị trưởng khối thi đua, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên là phó Khối thi đua năm 2019.

Tại hội nghị,các đơn vị trong Khối thi đua đã phát động phong trào thi đua năm 2019 và tổ chức ký cam kết thi đua giữa các đơn vị trong toàn khối./.

Cao Nhung – TTYT Tiên Yên