Kiểm tra, đánh giá công tác y tế trường học trên địa bàn huyện Tiên Yên năm 2024

Công tác y tế trường học (YTTH) đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh khi học tập và sinh hoạt tại trường học. YTTH đảm bảo các điều kiện học tập và sinh hoạt tại trường học an toàn và phù hợp với sự phát triển thể chất và tinh thần của học sinh theo lứa tuổi. Sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng và tốc độ phát triển của trẻ cũng được theo dõi và quản lý để đảm bảo duy trì và nâng cao sức khỏe học sinh.

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác YTTH, Từ ngày 22/4-8/5/2025, Huyện Tiên Yên đã xây dựng kế hoạch liên ngành kiểm tra Công tác y tế trường học năm học 2023-2024.

Đoàn Liên ngành bao gồm các đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Thành phần Đoàn được chia làm 2 đoàn. Đoàn 1 do đồng chí Đỗ Thị Bích Hồng- Phó Trưởng phòng GD&ĐT Tiên Yên làm trưởng đoàn. Đoàn 2 do đồng chí Đinh Văn Khiêm- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên làm trưởng đoàn.

Đoàn làm việc tại 1 số điểm trường trên địa bàn huyện

Theo đó, đã có 35/35 trường học các cấp trên địa bàn huyện được kiểm tra. Đoàn đã tập trung kiểm tra công tác tổ chức và kế hoạch. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thuốc, vật tư và thiết bị y tế của phòng y tế nhà trường, cấp nước và vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Bảo đảm môi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ  xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng. Các điều kiện cần thiết khác để triển khai hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của học sinh theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, đoàn đã kiểm tra công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động phòng, chống các dịch bệnh tại các trường học, yêu cầu các trường trên địa bàn làm tốt công tác y tế trường học, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, nhằm hạn chế thấp nhất mối nguy gây bệnh truyền qua thực phẩm tại các trường học và thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh trong trường học đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các em học sinh./.

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên