Kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Nhằm đảm bảo chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch. Ngày 10/10/2023 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phối hợp với Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các cơ sở cấp nước và các hộ gia đình trên địa bàn huyện Tiên Yên.

Đoàn kiểm tra làm việc tại trạm cấp nước xã Đông Hải, huyện Tiên Yên

Tại buổi làm việc, đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát Trạm cấp nước xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh và các hộ gia đình gần, giữa và cuối đơn vị cấp nước.

Công tác kiểm tra  bao gồm hồ sơ pháp lý của đơn vị cấp nước như: Kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sạch; Tần suất, thực trạng chế độ nội kiểm của đơn vị; Tình hình, diễn biến chất lượng nước thành phẩm; Việc thực hiện các biện pháp khắc phục khi có sự cố chất lượng nước; chế độ công khai thông tin và báo cáo chất lượng nước…đồng thời thực hiện lấy mẫu làm xét nghiệm phân tích các thông số Hóa lý và Vi sinh theo quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT và Test xét nghiệm nhanh Clo dư tại các điểm lấy mẫu.

Đoàn kiểm tra giám sát lấy mẫu nước tại trạm cấp nước

Ngoài ra Đoàn kiểm tra đã đến các hộ gia đình gần, giữa và cuối đơn vị cấp nước, lấy mẫu nước để kiểm tra chất lượng nước sạch. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng hướng dẫn Trạm cấp nước thực hiện nghiêm túc chế độ nội kiểm chất lượng nước đảm bảo chất lượng và an toàn theo quy định; thường xuyên vệ sinh bể chứa nước, bể lắng, bể lọc đảm bảo chất lượng nguồn nước sinh hoạt cấp cho người dân.

Đoàn kiểm tra giám sát lấy mẫu nước tại các hộ gia đình 

Việc thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước trên địa bàn huyện là hết sức cần thiết đảm bảo kiểm soát hiệu quả chất lượng nước sinh hoạt trong cung cấp và sử dụng của người dân. Qua đó, đảm bảo và nâng cao tỉ lệ sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện, góp phần giảm các bệnh liên quan đến nguồn nước và vệ sinh, từng bước đạt được mục tiêu Chiến lược Quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Có nguồn nước sạch sử dụng đã góp phần vào việc ngày càng nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên