Mời báo giá đơn vị cung cấp thiết bị điện nước quý 4 cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2022

CV 1462 bao gia thiet bị cap nước quy IV_0001