Mời báo giá khí C02, Oxy lỏng, Oxy bình phục vụ công tác khám chữa bệnh tháng 01 năm 2024 của Trung tâm y tế huyện Tiên Yên

Thông báo khi oxy ngoài thầu 18.01.24.signed