Mời báo giá khí CO2, oxy bình phục vụ công tác khám chữa bệnh tháng 4 năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Tiên Yên

3. Thông báo449 khi oxy ngoài thầu 17.4.23.signed