Mời báo giá khí CO2, Oxy lỏng, Oxy bình phục vụ công tác khám chữa bệnh tháng 07 năm 2024 của Trung tâm y tế huyện Tiên Yên

Thông báo khi oxy ngoài thầu 08.07.24.signed