Mời báo giá nhu cầu mua sắm dung dịch thẩm phân máu trong chạy thận nhân tạo để phục vụ hoạt động chuyên môn tháng 11 năm 2022 của trung tâm y tế huyện tiên yên tháng 11 năm 2022

TB 1308 moi bao gia nhu cau mua sam dung dich tham phan mau_0001