Mời báo giá nhu cầu mua sắm hóa chất sử dụng cho máy đông máu Model CA500/CA5600/CA620/Ca660 tháng 03 năm 2023 của TTYT huyện Tiên Yên (lần 2)

TB 251 moi bao gia nhu cau mua HC su dung cho may dong mau CA500_0001