Mời báo giá nhu cầu mua sắm hóa chất sử dụng cho máy đông máu Model CA500/CA600/CA620/CA660 tháng 05 năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Tiên Yên (lần 1)

3. Thông báo 460 hoá chất 18.4.23.signed