Mời báo giá nhu cầu mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải model ISE5000 tháng 4 năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Tiên Yên ( lần 4)

3. Thông báo 413 hoá chất ngày 13.4..23.signed