Mời báo giá vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tháng 05 năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Tiên Yên (lần 1)

3. Thông báo 450 VTYT ngoài thầu 17.4.23.signed